Anàlisi Forense

Anàlisi forense informàtica i proves pericials

Recuperem i certifiquem informació crítica amb valor jurídic per a empreses i persones físiques

Disposem de pèrits informàtics col·legiats per realitzar certificacions, anàlisis pericials i informes amb valor jurídic.

element

QUÈ ÉS EL PERITATGE INFORMÀTIC?

És l'estudi d'investigació orientat a l'obtenció d'una prova digital que es pot aplicar a la seu judicial, i que serveixi un jutge per decidir i prendre veredicte sobre la culpabilitat o innocència d'una de les parts.

El peritatge informàtic és també aquell estudi o investigació de caràcter privat per a la recerca de proves i arguments que aclareixin els fets que es discuteixen entre les parts.

element

QUÈ ÉS UN PÈRIT INFORMÀTIC?

El pèrit informàtic és un professional qualificat, expert en matèria informàtica i de telecomunicacions, encarregat de donar el suport necessari tant a particulars, organitzacions o empreses, quan passa un litigi en el que hi ha proves tecnològiques. Aquest professional és qui s'ocupa d'explicar i assessorar el jutge, de la manera més clara i senzilla, de manera que pugui ser compresa per persones no expertes en informàtica.

element

QUÈ ÉS UNA ANÀLISI FORENSE?

L'anàlisi forense es compon d'una sèrie de procediments que certifiquen les proves o evidències trobades de manera fefaent.
Entre elles hi ha la identificació d'evidències, presa o adquisició de dades, anàlisi i estudi dels resultats obtinguts i, finalment, la realització i presentació d'un informe de resultats.
Les dades no només es poden obtenir d'un disc dur sinó una àmplia gamma de fonts, com ara telèfons mòbils, routers telefònics, centraletes de cotxe i de sistemes multimèdia, sistemes aeris no tripulats o aparells nàutics.
Totes les fases són importants, però sens dubte, la realització d'un informe que sintetitzi de forma senzilla, veraç i clara els resultats obtinguts pot marcar la diferència davant d'untribunal.

element

Més informació sobre peritatge informàtic judicial

cadena-de-custodia-informatica

QUÈ ÉS LA CADENA DE CUSTÒDIA?

És aquell procediment de supervisió tecnicolegal que es fa servir per determinar i precisar els indicis digitals afins al delicte. Des que es detecten i són denunciats, fins que són valorats pel pèrit informàtic. Aquest procediment té com a finalitat no viciar el maneig que els mitjans probatoris, i així evitar la manipulació, contaminació, alteració, danys, reemplaçaments, contaminació o destrucció.

Aquest procediment constitueix un sistema formal de garantia que té per finalitat deixar constància de totes les activitats dutes a terme per totes i cadascuna de les persones que es posen en contacte amb les evidències.

element
contra_informe_pericial-informatico

QUÈ ÉS EL CONTRA INFORME PERICIAL?

El informe contra pericial informàtic és el dictamen pericial informàtic realitzat pelpèrit informàtic per trobar errades quant a tècnica, metodologia, forma i cadena de custòdia en un document lliurat per la una altra part en qualitat deinforme informàtic pericial.En la realització d'aquest informe contrapericial informàtic es comprova:

- Que l'informe pericial informàtic compleix els aspecte de forma i protocols d'informàtica forense
-  S'ha mantingut cadena de custòdia i que la prova és repetible
-  L'informe compta amb els aspectes legals i el compliment de les normatives pel que fa al peritatge informàtic
-  És elpèrit informàtic que el signa qui té els requisits legals i està capacitat per emetre un informe informàtic pericial.
-  Que es tracta d'un informe tècnic i no d'un dictamen informàtic personal emetent una opinió suposada.
- Que el pèrit informàtic ha estat imparcial

element

SERVEIS DE PERITATGE INFORMÀTIC

Pèrit WhatsApp: Certifiquem les vostres proves

Peritar conversaciones de WhatsApp , WhatsApp en un juicio, peritación informática de WhatsApp, périto informático WhatsApp

Peritatge informàtic a Mòbils

Anàlisi evidències en mòbils, XRY, Celebrite, Certificar evidències en mòbils, informe pericial informàtic, peritatge mòbils

Robatori de dades informàtiques en empresa

Informació confidencial robada, robatori d'informació, informe pericial robatori de dades, dades informàtiques robades treballador

Peritatges informàtics d'imatges i vídeos

Perit informàtic vídeos, autenticar fotografies, certificar vídeo, peritar imatges modificades, peritar vídeos manipulats

Peritatge de documents manipulats

Informe pericial de manipulació de documents, Peritar PDF modificat, Falsedat documental, peritar documents falsos

Peritatge de correus electrònics

Certificar correu electrònic, peritatge informàtic correu enviat, estudi base de dades de correu electrònic, perit informàtic email

Phishing, suplantació d'identitat

Frau electrònic, peritatge informàtic de phishing, certificar correus electrònics phishing, suplantació identitat phishing

Ciberassetjament, violència digital i menors

Perit dispositiu mòbil, peritatge informàtic ciberassetjament, peritatge informàtic en violència de gènere digital

Perit informàtic xarxes socials

Ciberassetjament, peritar xats Instagram, suplantació d'identitat, peritatge informàtic xarxes socials. pèrit informàtic xarxes socials

Informe contra pericial informàtic

Peritatge informàtic judicial, deficiències informe pericial informàtic, informe pericial defensa, perit informàtic policia

Anàlisi de línia temporal i còpies forense

Estudi forense línia temporal, informe dús dequips informàtics, còpia forense, anàlisi de línia temporal

Pornografia infantil, fitxers P2P

Peritar descàrrega emule, pornografia descarregada emule, fitxers descarregats nom fals, perit informàtic descàrregues il·legals

PREUS PERITATGE INFORMÀTIC

Cada cas s'analitzarà individualment per la qual cosa s'haurà de sol·licitar cita prèvia per a l'estudi i l'anàlisi del seu cas en particular.

Les consultes es facturaran en trams de 1h sent un cost de 96,90€ + IVA la consulta a realitzar.

VOLS SABER-NE MÉS?

×
×
×