Política de Qualitat

Laby Aplicaciones Técnicas S.L. es dedica a oferir serveis informàtics relacionats amb la recuperació de dades i projectes i serveis de peritatge informàtics. La Direcció de Laby Aplicaciones Técnicas S.L. manifesta el seu compromís amb el sistema de gestió de la Qualitat implantat i anima el personal perquè s’hi integri i hi participi.

La política reflecteix la clara orientació que tenim cap a allò que considerem dos factors claus:
Clients: la satisfacció i la fidelització dels nostres clients és un objectiu prioritari.
Resultats: cerquem l’equilibri i la màxima satisfacció de totes les parts interessades.

Per tot això a Laby Aplicaciones Técnicas S.L. ens comprometem a:
– Satisfer les necessitats dels nostres clients, basant-nos en la millora continua del nostre servei.
Conèixer les necessitats i les expectatives de totes les parts interessades que són pertinents al sistema de gestió.
Complir la legislació vigent en matèria de qualitat, a més d’altres requisits que puguin ser requerits de conformitat amb els nostres clients i/o parts interessades.
– Establir una comunicació eficaç i continuada per detectar necessitats i millorar la gestió del sistema.
Proveir els recursos necessaris per al desenvolupament i la implantació de l’SG.
– Establir objectius i metes d’acord amb el context de l’organització i l’estratègia que cal seguir, millorant contínuament la seva eficàcia mitjançant un seguiment exhaustiu i revisions periòdiques.

La Direcció de Laby Aplicaciones Técnicas S.L. assegura que aquesta política és distribuïda, entesa i acceptada per tot el personal de l’organització, a més de proveïdors i col·laboradors quan es consideri necessari, i pot ser consultada per qualsevol persona aliena a aquesta organització a través de la nostra pàgina web https://www.laby.es/

Barcelona, 14 de Març de 2024