Avís Legal

No pierdas esa valiosa información.
¡Déjanos ayudarte a recuperarla!

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Document PDF Avís Legal

LABY APLICACIONS TÈCNIQUES, S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició
dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei
34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N º 166,
així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el
compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui
aplicable.

LABY APLICACIONS TÈCNIQUES, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués
aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes
obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de LABY APLICACIONS TÈCNIQUES, S.L.

 1. DADES IDENTIFICATIVES

  Nom de domini: laby.es
  Nom comercial: LABY APLICACIONES TÉCNICAS
  Denominació social: LABY APLICACIONES TÉCNICAS, S.L.
  NIF: B65724155
  Domicili social: Carrer Lepanto 230, 08013 Barcelona
  Teléfono: 936760414
  E-mail: info@laby.es
  Inscrita al Registre (Mercantil / Públic):
 2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

  El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements
  necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si
  escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben
  degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics
  corresponents.

  Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació,
  distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE.
  Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o
  industrial de lautor.

  Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen
  als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués
  suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin
  redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de laby.es.

  El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial,
  no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com
  tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix .
  Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o
  industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic
  info@laby.es.
 3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

  El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc
  web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

  Ús de galetes

  Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius dinformació que el servidor envia a lordinador de qui
  accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al
  correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb
  l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes
  galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.
  Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat
  per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que
  s’hagin registrat prèviament les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense
  haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit,
  controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc., en aquests casos són cookies prescindibles tècnicament, però
  beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de
  l’usuari.

  L’usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir
  la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta
  informació.

  Política d’enllaços

  Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no
  pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus
  de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol
  contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la
  retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el
  contingut en qüestió.

  El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però
  a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en
  compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i
  forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts
  que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i lordre
  públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta
  classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.
  Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el
  funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat
  que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o
  circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

  Adreces IP

  Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.
  Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota
  aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el
  processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el
  nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt
  d’accés, etc.
 4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
  La llei aplicable en cas de disputa o conflicte dinterpretació dels termes que conformen els textos legals, així com
  qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.

  Darrera actualització: 20/03/202

Contáctanos

¿Tienes alguna consulta? Ponte en contacto con nosotros y te responderemos con la mayor brevedad posible.

Horario

Horario: Lunes a Jueves de 9h a 19h Viernes de 9h a 17h

  Ens agradaria que ens donessis el teu consentiment per a: